Per què el nom de Colla Nova?

En acabar la tercera guerra carlina (1872-1876) és quan apareix escrita, per primer cop, la nomenclatura Colla Nova dels Xiquets de Valls i Colla Vella de Xiquets de Valls (conegudes fins aquell moment com La Roser i la Muixerra, respectivament) al Diario de Tarragona del 8 i 14 de setembre de 1876. Ara bé, per què hi ha aquest canvi a l'hora d'anomenar les colles vallenques?
No es tenen notícies d'actuacions de la Roser durant la guerra. Enumerar possibles causes seria especular. El fet és que l'activitat castellera de la colla es va aturar temporalment fins que l'any 1876, amb motiu de les festes organitzades a Reus per a celebrar la fi de la guerra, retorna a les places: “... las dos cuadrillas, de las cuales una no había querido tomar parte, hoy finalmente ha querido competir con la otra ...” (Diario de Reus, 29 de març de 1876).
Les colles vallenques no van participar a les festes de la Pau que s'havien celebrat a Tarragona els dies 11, 12 i 13 de març perquè no es van posar d'acord amb els organitzadors, però ja n'hi havia dues disposades a fer-ho, encara que no en les mateixes condicions, ja que una d'elles estava en ple procés de reorganització.
El mateix diari reusenc, el 7 de juny de 1876, publicava “Ya empieza a correr la voz de que la cuadrilla del Navarro, recién arreglada y aumentada, proyecta hacer los “castells” o torres por el dia de San Juan Bautista, que es la fiesta mayor”. Aquest fet és corroborat una setmana més tard pel Diario de Tarragona del dia 14, quan parlant de la festa major de Valls diu que aquesta “... promete celebrarse con mucha solemnidad y regocijo, (...) la cuadrilla antigua del Rosé (sic), ahora del Navarro, que ha renacido de sus cenizas, intenta lucir sus habilidades en la formación de las Torres o Castells”.
En Josep Batalla i Miquel (a) el Navarro va reorganitzar la colla , però ell no li va canviar el nom. És el poble qui l'anomena, de forma natural, la nova colla del Navarro o la colla nova del Navarro perquè inicia una nova etapa, no perquè sigui una colla de nova creació. Però la colla segueix sent la “cuadrilla antigua del Rosé”. De fet, força anys més tard, el 1895, encara se la citava en el programa de la festa major del Vendrell com “la 'nova' del Roser” i, molt més endavant encara, l'any 1933 amb motiu de la salutació a la Colla Nova publicada a Treball hi figura la frase “... el nom de la Rosé (sic) que primitivament portava la vostra colla...”
El nom de Colla Nova esdevé popular i genèric a les diferents etapes de la colla per bona part dels afeccionats, convivint, per a molts, amb el nom de Muxerra a l'etapa 1947-1964. Fins i tot després de la reorganització sota el nom de Colla Joves Xiquets de Valls, la revista vilafranquina Tothom, en la seva edició del 5 de febrer de 1972, encara anunciava castells a Moja a càrrec de la Colla Nova de Valls.
Hi ha una dada interessant a remarcar al voltant de la represa de l'any 1876: per Santa Tecla d'aquell any, tan sols 6 mesos després de la seva reorganització, la Colla Nova va fer el 3 de 9. Déu n'hi do!, per a una colla que porta 4 anys aturada i només 6 mesos d'activitat regular!
Realment, va estar totalment inactiva durant la guerra?

  LA COLLA NOVA ALS ACTES BENÈFICS DE BARCELONA EL 1937     Diverses són les notícies que ens han arribat d’actuacions castelleres durant la...