4 de 9 amb figuereta ... de l'aixecador!



El Eco de Valls del dia 28 de juny de 1885 publicava una crònica sobre els actes que havien tingut lloc durant la Festa Major. Pel que fa als castells s'hi pot llegir la següent relació:

"La colla nova hizo el 3 de 9, 2 de 8, espadat de 7, 5 de 8, 3 de 8 muntat per sota y 4 de 9, y la vella levantó el 4 de 9, espadat de 6 sin ninguna mano el segon y 5 de 8"
Tot seguit puntualitzava que "Las caídas abundaron más en la última de dichas collas debido a haber querido probar otras torres extraordinarias".

Una crònica més completa i rica en detalls la trobem al setmanari vallenc La Veu de la Comarca en el seu número 23 del 5 de juliol de 1885 i on trobem alguna diferència en la relació dels castells aconseguits.

El dia de Sant Joan, la Colla Nova va fer el 3 de 9, el 2 de 8 i li va caure el pilar de 7. No sabem si es va carregar. El cronista es limita a dir que "tingué la desgràcia de caure".
Per la seva banda, la Colla Vella va fer un primer intent de 4 de 9 que, "havent tingut los honors de besar terra", el va tornar a provar i aquest cop el va aconseguir descarregar. Tot seguit va descarregar el 2 de 8, el pilar de 7 i un 5 de 8 "que va tenir la mateixa fi que el primer".

El segon dia la Colla Vella va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el pilar, va intentar el 4 de 8 aixecat per baix i va completar el 3 de 8 aixecat per baix. Per acabar la seva actuació, la Vella va enlairar un pilar de 8 "que no arribà a bon fi". Com a repetició va fer el pilar de 6 "sense cap mà".
La Colla Nova va descarregar el 5 de 8 i un 4 de 9 en què l'aixecador "nos divertí fent la figuereta". Va acabar la seva actuació amb un pilar de 7 "molt net i esbelt".

Com hem pogut veure, el cronista del Eco de Valls passa de puntetes pels resultats de l’actuació de les colles. No esmenta la filigrana de la figuereta de l'aixecador del 4 de 9 de la Nova. Tampoc esmenta el 4 de 8 amb el pilar, el 2 de 8 ni el pilar de 7 de la Vella, ni detalla els diferents intents (pilar de 7 de la Nova el primer dia; 4 de 8 per sota, 4 de 9, 5 de 8 i pilar de 8 de la Vella), tot i que remarca les moltes caigudes de la gent del Rabassó en alguns intents que insinua agosarats (“... haber querido probar otras torres extraordinarias”)
Per acabar-ho d’adobar, adjudica el 3 de 8 aixecat per baix a la Colla Nova, quan la coherència del relat del cronista de La Veu de la Comarca dóna crèdit a la consecució per part de la Vella.







  LA COLLA NOVA ALS ACTES BENÈFICS DE BARCELONA EL 1937     Diverses són les notícies que ens han arribat d’actuacions castelleres durant la...